Translate
localEventsHeader
Tue, Mar 7, 2017

Как можете да помогнете на детето си да се фокусира

3_New discoveries at The Little Gym!

Вярно е – на днешните деца име трудно да се фокусират, да задържат погледа си върху това, което правят и понякога изпускат важни детайли и инструкции. Най-често малчуганите научават как да внимават, да се заслушват, да реагират на вербални инструкции и да се потопят в дейността, когато това се случва в група.

Ето някои дейности (групови и индивидуални), които могат да подпомогнат вашето дете:


1. Децата може да не реагират на директна инструкция, особено когато става въпрос за ежедневни неща, като миене на зъбите, например. Може да окажат съпротива, което да разгневи родителя, а ние не искаме да се стига до това. Така че, следващият път измислите песен или рими, за да провокирате вниманието на малкото дете. Това ще му помогне да запомни какво се очаква от него, а е и забавно. Може да се използва и с цел научаване на нови умения.


2. Много е полезно да помолите детето да повтаря инструкциите, които сте му дали. С тази дейност се ангажират различни мозъчни структури и се формират силни невронни връзки, които са важни за ученето и паметта.

3. Пляскането с ръце, за да научите звуците на думите, тропане с крачета за отброяване – всичко това ще помогне на детето ви да остане фокусирано и да направи устойчиви спомени.


4. Ученето с помощта на игра с материали, които могат да се манипулират, като пластелин, например, ще помогне на детето, което обича да докосва и да бъде докосвано.


5. Децата имат нужда да се движат, за да учат. Използвайте топки, за да усети детето движението на тялото си, да развие добра моторика, позиции на тялото и баланс.


6. Можете да включите движението в процеса на учене, когато е възможно. Използвайте пространството около себе си, за да накарате детето да се движи – например, поставете му задача да взима от различни места на земята флашакарти, за да запаметява думите върху тях. Или залепете различни парчета от пъзел върху стените и накарайте детето да скача, за да ги събере.


Най-вече, ученето може да се осъществи по забавен и естествен начин за детето в атмосфера, която то се чувства в безопасност, независимо и значимо.      

  


Fri, Feb 24, 2017

Как си представям идеалното място за развитието на децата ми?

ParentChild_Baby-Mom

Беше вечерта на една много студена неделя. Ако се е случвало да останете с детето или децата ви вкъщи през дългите зимни дни, може би знаете колко изтощаващо може да бъде това понякога. Е, тази неделя беше различна за моето семейство, защото играхме една игра. Не настолна игра, далеч не. А такава, която изисква много тичане, координиране, добри моторни умения, планиране и, разбира се, много смях (и, като бонус, води до дълбок сън през нощта).

Научих за играта Г-н Фокс по-рано същия уикенд по време на много динамична и креативна среща за набиране на екип за Тhe Little Gym Sofia, която бях поканена да наблюдавам и оценя. Тази игра беше играна и координирана от потенциалните бъдещи инструктори и ръководителите на Тhe Little Gym Sofia. Когато наблюдавах как тези ентусиазирани, щастливи, позитивни млади хора бяха тотално потопени в дейностите, без да щадят енергия или усилия, а влагайки целия си потенциал, веднага си представих как те биха обучавали моите деца. И разбрах, че искам това да се случи по много причини.

В The Little Gym са прегърнали философията, че всяко дете се нуждае от някой, който вярва в неговия успех, и който го води в процеса с търпение и любов. Игрите, забавлението и гимнастиката са инструментите, които инструкторите (представете си хората, които описах по-горе) използват, за да развият двигателни умения, координация, гъвкавост, осъзнаване на тялото, все неща, които са изключително полезни за пълноценното участие на нашите деца във всекидневни дейности, не само спортни. Програмата е структурирана по такъв начин, че децата придобиват основополагащи умения за техния специфичен период на развитие и чрез спорта те всъщност ще станат по-уверени, социално ангажирани и способни да поемат рискове.

Като психолог и родител, винаги съм мечтала за подобно място, където авторитетите да провокират топли емоции в децата ми, където се развива доверие и привързаност. Представям си място, където аз ще мога да гледам от не толкова далеч, оставайки в същата зала, (наистина е добре да останете и да наблюдавате класа, заслужава си!) възхищавайки се на моя 4-годишен син (който е едно много активно зверче) и на демонстрирането на сложните постановки на моята 9-годишна дъщеря (елегантното ми момиче). Те ще търсят погледа ми с надеждата, че съм видяла постижението им. А аз ще се гордея с тях.

И така, тази същата вечер, когато приключихме с безбройните игри на Г-н Фокс и дъщеря ми ме прегърна силно, казвайки: “Хей, мамо, искам да играем по-често така!”, аз вече знаех, че Тhe Little Gym е нашето място.  Нямаме търпение да отвори врати в София.

[Анна Жукивская, майка на две деца, е фамилен терапевт, който работи в областта на образованието, развитието на социални, комуникационни умения, емоционална интелигентност, здравословно самочувствие в различни хора. Работи в областта на качествения живот на родителите и техните деца от 12 години. Анна е дипломиран клиничен психолог от Richmond University в Лондон (2005г).]

  


Fri, Feb 17, 2017

Защо е хубаво да оставите детето ви да изследва света?

6_Almost there!

Да може да изследва света без страх е един от първите и най-значими характеристики на увереното и здраво дете. Когато мама и тати не са свръхпротективни и оставят детето да научи за обкръжаващата го среда, да пада, да става, но да е жадно за нови неща, тогава те са в процес на възпитаване на уверено дете.

Кога всъщност родителите започват да се притесняват за безопасността на децата си? Когато бебето започне да пълзи. И след това, когато детето проходи, около една годинка. С прохождането идва и по-широкия свят. А някои казват, че с по-широкия свят идват и повече бели и проблеми. Може би е вярно, но когато сме достатъчно близо до детето, за да можем да реагираме, ако се наложи, и не толкова близо, че малкото да се чувства, че е наблюдавано постоянно, имаме по-голям шанс да успеем да се справим с евентуалните опасности. Когато детето падне – бройте преди да се затичате. Ще имате секунди да оценит  ситуацията и в повечето случаи детето няма да заплаче (освен ако ние не сме го притеснили с нашата реакция) и ще се изправи отново. По този начин децата учат най-ранните си житейски уроци и развиват увереност.

„Аз зная“ и „аз мога“ са думички, които искаме да чуваме от малчуганите от 2 до 4 годинки. Наша работа е като родители и професионалисти да развием здраво самочувствие в децата, за да бъдат те щастливи цял живот. Как хората се оценяват, се разбират с околните, се справят в училище или в работата по-късно зависи от тяхното.

  

Tue, Mar 28, 2017

Meet our team at The Little Gym Sofia!

Picture 

We are the team of The Little Gym Sofia in Bulgaria! Our gym is the first one to open in Bulgaria and we are super excited to be the ones to introduce the magic of The Little Gym to the kids on our city.  We feel privileged to do our internship in The Little Gym The Hague and can’t wait to meet you and your children later this week! In the meantime, here is a little information about us:

 

Martin: I am the owner of The Little Gym Sofia. I discovered The Little Gym through my younger daughter, Martha (7 yrs), who has been following the program in The Hague for 3 years now. I fell in love with the program, the philosophy and the teaching methods of The Little Gym. I have always wanted to find a way to help children, to do something that helps them develop their full potential. When I discovered The Little Gym, I realized this was the thing I had been looking for. Having gone through extensive training in The Little Gym program and philosophy, I have not only learned about gymnastics and teaching concepts, but  I feel I have also become a better father. And here I am today, with a background in international law and criminal justice, I am bringing The Little Gym to my home country in order to enable the kids from Sofia to experience its magic.

 

Radoslav (Rado): I am thrilled to be part of the very first The Little Gym in Bulgaria. I am crazy about sports. I have been chasing the ball since I was 3 years old. As a kid, I started with football and after that I tried almost every sport – from handball, to gymnastics, athletics, martial arts, swimming, rafting... Practicing sports is like breathing for me. I love kids. I have been teaching different sports to children of different ages and love working with them.

 

Gergana (Gery): I just love being part of The Little Gym family. With a bachelor degree in special education, practicing various sports has been a major part of my life since I can remember. In addition, I just adore children. I am a proud mom of three and also a passionate kids photographer. I love working with children, they inspire me and motivate me. Having the chance to combine all my loves and passions at The Little Gym makes me genuinely happy.

 

Lilyana (Lily): I feel privileged and super happy that I have become part of The Little Gym. I have graduated from the National Sport Academy in Sofia as a Sport Coach and a master degree in Karate and Sport for High Achievements. My sport career started with karate when I was just 9. I became part of the National Karate Team at the age of 13 and earned my black belt at 18. But my real passion is soccer – I played it professionally for 7 years. I love working with kids. I have been a karate coach since 2007 and a soccer coach of boys and girls. Children inspire me and make me a better person."

 

 

 


Thu, Mar 9, 2017

How you can help your kid to focus

3_New discoveries at The Little Gym!

It is true – kids nowadays find it hard to focus, can’t keep their eyes on what they are doing and sometimes miss important details in instructions. Usually, in group activities the little ones actually learn how to pay attention, to listen carefully, to respond to verbal guidance and to become more engaged.

Here are some activities (group and individual) your child can benefit from:

1. Kids may not respond to direct instruction when it comes to everyday activities, like brushing their teeth, for example. They may resist, which could lead to an angry parent and we don’t want that to happen. So, next time consider making up a song or a rhyme to bring attention to the task. This will help the kid remember what he is supposed to do. It could also be used for academic purposes – when you are trying to teach your child a certain concept.

2. It is very useful to have your child repeat instructions back to you. This way he engages different brain structures and builds strong neuron pathways, important for learning.

3. Clapping to indicate the sounds in a word, stomping feet to count – these will help your child be more engaged and make stronger memories.

4. Learning and playing with hands-on materials, play dough, etc. – this will help the child who loves to touch and be touched.

5. Children need to move in order to learn. Use balls and bubbles to promote body awareness and perceptual motor skills, body positions and balance.

6. You can engage movement in learning when possible. Use the space you have to make the kid move around and may be pick up flashcards which he has to memorize. Or tape different parts of a puzzle on the walls and make your child jump in order to reach them.   

The most important thing is that learning can happen in a fun and natural way for the kid in a safe environment, where the child feels independent and valued.Fri, Feb 24, 2017

How do I imagine the ideal place for my kids’ development?

ParentChild_Baby-Mom
It was the Sunday evening of a really cold day. If you have stayed at home with your child or children during these long winter days, you probably know how overwhelming and energy-consuming that could be sometimes. Well, this particular Sunday was different for my family because we played a game. Not a calm game, nope. But one, which requires lots of running, coordination, good motor skills, planning and, of course, lots of laughing (and, as a bonus, results in a deep sleep at night).

I learned about the Mr Fox game earlier that same weekend during a very dynamic and creative recruitment meeting of The Little Gym Sofia which I was invited to observe and evaluate. This game was played and directed by the future instructors and the management team. When I observed how these enthusiastic, happy, positive young professionals became consumed by the activities, not spearing their energy but dedicating their full potential, I immediately imagined how they would interact with my own children. And I realized that I want this to happen for several reasons.

The Little Gym embraces the philosophy that every child needs someone who has faith in their success and who guides them through the process with patience and love. Games, fun and gymnastics are the tools which the instructors (imagine the guys I described above) use to develop motor skills, coordination, flexibility, body awareness which are essential for our children participation in any everyday activity, not only sports. The program is structured in such a way that the kids will acquire essential skills for their particular developmental stage and, through sport and movement, they will actually become more confident, socially engaged and capable of taking risks.

As a psychologist and a parent, I have always dreamt of such a place where the role-model figures will evoke warm emotions in my children and there will be trust to be gained and attachment to be developed. I imagine a place where I will be able to look from not so far, staying in the same hall (it is really good to stay and observe the class, it is worth it!) admiring the efforts of my 4-years old boy (who is a very active little beast) and the complex activities that my 9 years old (an elegant tween) demonstrates. They will look for me in the hope that I have seen their accomplishment. And I will be proud.

So, that night when we finished playing Mr Fox countless times and my daughter gave me a breathtaking hug, saying: “Hey, mom, I want us to play more often like that!”, I knew that The Little Gym is our place. We can’t wait for it to open in Sofia.

[Anna Joukivskaia, a mother of two, is a family therapist, who has been working in the field of education, development of social, communication skills, emotional intelligence, healthy self-esteem in individuals. She has been involved with the well-being of parents and their children for 12 years. Anna holds a degree in Clinical Psychology from Richmond University in London (2005).]
  


Fri, Feb 17, 2017

Why you should let your kid explore the world?

6_Almost there!
To be exploring the world without fear is one of the first and most essential signs of confidence that a healthy child develops. When mom and dad are not over-protective and let their kid learn about their surroundings, fall and get up again at times, but still eager to try new things, then they are in the process of raising a confident child.

When do parents actually start worrying about their kids’ safety? When they learn how to crawl. And later, when they learn how to walk, when they are around 1 year old. With walking comes the wider world. The wider world means more trouble, some might say. May be true, but when we are close enough to react if something happens and not so close for the child to feel he is constantly watched over, we have a great chance to succeed in dealing with hazardous situations. When the child falls, for example, our instinctive reaction might be to run across the room to “save” him. My advice is – count before you run. You will have seconds to assess the intensity of the situation and in most cases the kid will not cry (if we haven’t induced this reaction in him) and will start up again. This is how our children learn their early life lessons and develop independence.  

“I know” and “I can” are the words we want to hear from toddlers. It is our job as parents and professionals to develop the passport for a lifetime of social well-being – a healthy self-esteem. How people value themselves, get along with others and perform in school and work later in life all depend on their self-esteem. Setting the grounds is essential.    

     

FacebookEvent Gallery

 

Coming Soon!