blogHeader

Личността на детето в предучилищна възраст

6_Almost there!

 

  • Липса на самоконтрол и импусливност. Децата в предучилищна възраст не обмислят нещата, защото техните мозъци могат да се фокусират само върху една мисъл или емоция в даден момент. Те реагират инстинктивно и не умеят да предвидят последствията от поведението си преди да реагират.
  • Егоцентричност. Наистина всичко се отнася само до тях, защото правилното развитие изисква познаване на себе си и изграждане на идентичност преди да се превърнем в социални същества. Фокусът ни трябва да е върху това да им помогнем да се научат да разбират себе си, преди да ги учим да разбират другите.
  • Търсене на контакт и близост. Децата в предучилищна възраст търсят близостта на възрастните, защото те не могат да функционират самостоятелно. Да бъдат близо до големите е тяхното най-голямо желание, те искат да се чувстват обгрижени, да им се доверяват да ги водят и да не се налага да "работят", за да заслужат обичта и близостта на възрастните около тях.
  • Страх от раздяла. Силната нужда на децата от близост води до чувство на липса и тревожност, когато са отделени от близките си хора. Ако ги оставяме под грижата на други възрастни, те трябва да ги чувстват достатъчно близки, за да се чувстват сигурни с тях. Лягането вечер е вид раздяла и затова децата често протестират.
  • Протвопоставяне и съпротива. Децата в предучилищна възраст са склонни да се съпротивляват, когато се чувстват контролирани от възрастен, към когото не са привързани. За да намалите съпротивата им, първо трябва да се опитате да привлечете интереса им и да събудите желанието им да ви следват преди да се опитате да ги насочите към друг вид дейност.
  • Интегритет. Децата в предучилищна възраст назовават нещата така както ги виждат и съобщават на света това, което виждат. Не очаквайте от тях дипломатичност и политическа коректност. Те просто се опитват да установят какво мислят и чувстват и поради тази причина игнорират социално наложените очаквания и правила.
  • Игривост. Децата в предучилищна възраст обичат да играят и инстинктивно имат нужда от откривателство, въображение и изследване на света около тях. Играта е това, в което децата се изявяват като отделно същество и започват да изразяват себе си и да влияят на околния свят. Те имат нужда да играят, за да откриват интересите си, да отклюват емоциите си и да развиват креативност и умения за решаване на проблеми и задачи.
  • Липса на съобразяване. Децата в предучилищна възраст виждат света през една призма и обикновено това е тяхната сoбствена:) Когато се научат да виждат повече от една перспектива ( между 5 и 7), те ще бъдат способни да се съобразят с чувствата на околните. До този момент, е задача на възрастните да им подсказват кога да споделят и как да си сътрудничат с околните.
  • Склонност към фрустрация и агресия- Частите от мозъка отговорни за дръпването на спирачката, когато сме фрустрирани, все още се развиват в предучилищна  възраст. Децата са склонни към агресия, когато са фрустрирани и имат нужда от възрастен, който да им помогне да овладеят тази силна емоция.
  • Срамежливст спрямо непознати. Срамежливостта е инстинкт, който има за цел да предпази връзката между възрастния и детето. Не бива да "отучваме" детето от срамежливостта, а да го срещаме и да го учим да общува с други хора от "племето", което се грижи за него.