Translate
privacyPolicyHeader2
Обща политика за поверителност за

 

THE LITTLE GYM® EUROPE

        Администраторът за обработка на данни
        Обхват и източници
        Кои лични данни
        Използване на събраната информация
                • Абонамент за наши продукти и услуги
                • Изпращане на информация относно нашите продукти и услуги
                • Наемане на служители
                • Ставане на франчайзополучател
        Как защитаваме вашата информация
        Споделяне на вашата лична информация
        Използване на „бисквитки“
        Уеб сайтове на трети страни
        Зашита на данните на деца
        Вашите права

                • Правото на достъп до и коригиране на вашите данни
                • Право на възражение срещу използването на вашите данни за целите на директния маркетинг
                • Право на възражение срещу други дейности по обработка на данни, за ограничаване на обработката и за изтриване на данни
                • Право на преносимост на данните
                • Право на подаване на жалба

        Промени в настоящата политика за поверителност
        Връзка с нас

 
Политика за поверителност
Тази политика за поверителност урежда начина, по който Itaca International SA, The Lifeskills Company SA и франчайзополучателите на The Little Gym® Europe („The Little Gym® Europe“, „TLGE“ или „Ние“ или „ние“) събираме, използваме, поддържаме и разкриваме Вашите лични данни.

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта www.thelittlegym.eu и уеб сайта www.thelittlegymfranchise.eu („Сайтът“ или „този Сайт“ или „нашия Сайт“) и всички продукти и услуги, предлагани от The Little Gym® Europe.

Чрез използването на този Сайт или предоставянето на Вашите лични данни на TLGE Вие обозначавате съгласието си, Вашите лични данни да бъдат събрани, използвани и споделени в съответствие с тази Политика. Личните данни са всякаква информация, която идентифицира лично Вас или Вашето дете.

По принцип, можем да съберем от Вас описаната по-долу информация и да я използваме за целите, описани по-долу. Можете да ограничите информацията, която ни предоставяте, като не подадете онлайн формулярите, описани по-долу, в който случай няма да отговаряте на условията за продукта или услугата, поискани във формуляра.

Тази политика не се отнася до, и TLGE не носи отговорност за политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове, които се управляват от други, дори ако са свързани със Сайта на TLGE. Ако решите да се свържете към или от друг уеб сайт към или от Сайта на TLGE, тмоля запознайте се с политиката за поверителност и практиките на другия уеб сайт.

Всеки местен обект на The Little Gym® е самостоятелно притежаван и управляван от франчайзополучател, който ще спазва тази Политика за поверителност.

 
Администраторът за обработка на данни
The Lifeskills Company S.A. („TLC“), с адрес Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Брюксел, Белгия е администраторът за обработка на личните данни, събрани от Вас.

Може да се свържете с нашия Служител по защита на данните („СЗД“) на следния имейл адрес: privacy@thelittlegym.eu. За достъп до личните Ви данни, моля, следвайте процедурата, описана в глава „Вашите права“.

Ние поемаме сериозно отговорностите си по отношение на защитата на данните и спазваме всички приложими действащи закони за защита на данните. За целите на настоящата Политика за поверителност, „Правила за защита на данните“ означава Регламент (ЕО) № 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) („ОРЗД“) и всички закони в ЕС, които привеждат в действие неговите разпоредби.

Обхват и източници
Тази Политика за поверителност ръководи обработването на лични данни относно членове на The Little Gym® Europe (родители, деца, участници ...) или хора, интересуващи се от нашите продукти и услуги.

Нашите източници са:
 • Този Сайт (посещения, регистрация, онлайн формуляр за искане, връзка с членове само с части от Сайта, онлайн формуляри, онлайн дейности и т.н.);
 • Искания за информация относно нашите продукти и услуги;
 • Абонамент за нашите продукти и услуги;
 • Участие в нашите събития.
Кои лични данни
Ние събираме Вашите данни, когато решите да се абонирате за нашите продукти и услуги или събития, да създадете онлайн профил, да се свържете с нас, да посетите нашия Сайт или по друг начин да предоставите информация за Вас на TLGE.
 
Ние събираме:
 • Идентификационни данни: Вашето собствено име и фамилия, собственото име и фамилия на детето, дата на раждане на детето, собственото име и фамилия на законния настойник и връзката на настойника спрямо детето;
 • Данни за контакт: имейл адрес или други електронни данни за контакт, пощенски код, телефонен номер;
 • Данни за удостоверяване: данни за влизане и парола (въпреки че нямаме достъп до Вашата парола);
 • Специални категории данни: медицински данни за деца (когато ни ги предоставяте за целите и в рамките на нашите продукти и услуги и ни давате Вашето съгласие да ги записваме и обработваме);
 • Снимки (когато ни давате Вашето съгласие да вземете и използвате детски снимки за целите и в рамките на нашите продукти и услуги);
 • Предпочитания за комуникация: абонамент за бюлетини и промоционални електронни съобщения, абонамент за нашата франчайз бизнес информация. След това ще Ви изпратим тези съобщения, ако сте се съгласили да ги получавате;
 • Финансови данни: информация за банките и информация за кредитни карти, в рамките на договор, сключен с нас;
 • Финансова информация: приблизителна оценка на Вашия наличен ликвиден капитал и приблизителна нетна стойност в рамките на заявление за ставане франчайзополучател на TLGE;
 • Кариерни възможности: автобиография („CV“) и мотивационно писмо в рамките на заявление за работа.
Също така събираме данни, когато посещавате нашия Сайт чрез използването на „бисквитки“ (Натисни тук).
 
Използване на събраната информация
The Little Gym® Europe може да събира и използва Вашата лична информация за следните цели:
 
Абонамент за наши продукти и услуги
The Little Gym® Europe предоставя следните продукти и услуги: резервиране на пробно посещение, записване на дете за един от нашите продукти или услуги (клас или лагер), резервиране на рожден ден или участие в едно от нашите местни мероприятия.

Ако искате да резервирате пробно посещение, да запишете детето си за един от нашите продукти или услуги или да резервирате рожден ден, можете да направите това: (i) лично във Вашия местен обект на The Little Gym®; или (ii) чрез избор на местен обект на The Little Gym® и използване на онлайн формуляра, който включва лична информация като Вашите име и фамилия, собствено име и фамилия и годините на Вашето дете, пощенски код, информация за контакт и когато е необходимо, медицински данни и съгласие за промоционални електронни съобщения и Вашето съгласие да ги обработваме.

Местните обекти на The Little Gym® са независима собственост и се управляват от франчайзополучателя. TLGE и франчайзополучателят могат да запазят Вашите лични данни, за да се свържат с Вас относно Вашите продукти или услуги, за които сте се абонирали. Данните, които обработваме, са необходими за изпълнение на договора, който сключвате с нас.

Ние също така използваме тези данни вътрешно, за да извършваме докладване, статистики и анализи, за да управляваме по-добре и подобряваме качеството на нашите продукти и услуги. Ние основаваме тези операции за обработка на данни на нашия законен интерес.

Ние съхраняваме тези данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставянето на продуктите и услугите, както и за изпълнение на нашите финансови и счетоводни задължения и други правни задължения. Ние съхраняваме Вашите данни в продължение на пет (5) години след края на предоставяне на продуктите и услугите или последното взаимодействие с TLGE за извършване на анализи и бъдещи действия в съответствие с Правилата за защита на данните. 

Работим с доставчици на услуги, намиращи се в Европа и Съединените американски щати. Ние следваме приложимите изисквания на Правилата за защита на личните данни: нашите американски доставчици са одобрени от Щита за личните данни или сме сключили с тях стандартните договорни клаузи на ЕС. Тези гаранции осигуряват адекватна защита на Вашите данни и Ви позволяват да упражнявате Вашите права дори в Съединените американски щати.


Изпращане на информация относно нашите продукти и услуги

Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпратим информация и актуализации относно Вашия абонамент. Личните Ви данни може също да бъдат използвани и за отговаряне на Вашите запитвания, въпроси и/или други искания. 

С Ваше съгласие можем да Ви изпратим информация относно нашите продукти и услуги или събития, както и промоционални електронни съобщения. Тези съобщения могат да бъдат персонализирани периодично, като например адресирани до групи клиенти, които са се абонирали за едни и същи категории услуги и продукти, празнуване на рождените им дни през следващия месец или за тези които не са се включили отново в нашите продукти и услуги в конкретна времева рамка. Можете да прекратите абонамента си по всяко време от получаването на такава промоционална електронна информация: указания за отписване са посочени в долната част на всеки дигитален бюлетин и можете също да се свържете директно с TLGE (моля, вижте нашите данни за контакт по-долу).

Ние съхраняваме Вашите данни в продължение на пет (5) години след края на предоставяне на продуктите и услугите или последното взаимодействие с TLGE. Ако не сте посетили или закупили нашите продукти и услуги или не сте имали контакт с TLGE в продължение на пет (5) години, Вашите данни вече няма да могат да бъдат идентифицирани в нашите бази данни.

Работим с доставчици на услуги, намиращи се в Европа и Съединените американски щати. Ние следваме приложимите изисквания на Правилата за защита на личните данни: нашите американски доставчици са одобрени от Щита за личните данни (« Privacy Shield ») или сме сключили с тях стандартните договорни клаузи на ЕС. Тези гаранции осигуряват адекватна защита на Вашите данни и Ви позволяват да упражнявате Вашите права дори в Съединените американски щати.

 
Наемане на служители 
Ако се интересувате от работа в The Little Gym® Europe или в местен обект на The Little Gym®, можете да изпратите Вашата автобиография на TLGE или на всеки франчайзополучател, като изпратите формуляра „Присъединете се към екипа“ на страницата „Свържете се с нас“, който се намира на всеки местен уеб сайт на нашия Сайт или формуляра „Кандидатствайте сега“ на линк, който Ви е предоставен.

Ако изпратите Вашата автобиография на TLGE, то може да сподели Вашата автобиография с франчайзополучатели, намиращи се в близост до Вас, но няма да наема, продава или по друг начин оповестява личната информация от Вашата автобиография до която и да е друга трета страна.

TLC и неговите франчайзополучатели, които получат Вашата автобиография, ще я обработват съгласно правилата за защита на данните. Те ще я пазят за една (1) година, ако не Ви наемат. Ако Ви наемат, те ще пазят Вашата информация по време на периода на трудовия договор в продължение на седем (7) години след края на Вашия трудов договор или в съответствие със своето правно задължение да поддържат данни, свързани с персонала.      


Ставане на франчайзополучател
Ако имате интерес да научите за възможностите за франчайз с TLGE, моля, вижте www.thelittlegymfranchise.eu. Ако искате да споделите личната си информация с TLGE чрез онлайн формуляра, информацията, която ще попълните, ще бъде събрана от TLGE. По-късно можем да Ви изпратим имейл, който събира допълнителна информация, включително финансова информация, като например оценка на Вашия наличен ликвиден капитал и приблизителна нетна стойност. Ние не съхраняваме Вашите данни и информация, ако не сте избран/а като кандидат да станете франчайзополучател. Ние съхраняваме Вашите данни и информация като избран кандидат в продължение на две (2) години след последното Ви взаимодействие с TLGE, в случай че не сте станали франчайзополучател на TLGE. Ние запазваме Вашите данни и данни като избран кандидат, който е подписал договор за франчайзинг с TLGE, докато е необходимо за изпълнението на договора и за изпълнение на нашите финансови, счетоводни и други правни задължения.

TLGE няма да продава, дава под наем или по друг начин оповестява информацията, която предоставяте, без да получи първо Вашето съгласие. Ако обаче сте служител на настоящ франчайзополучател на TLGE, можем да съобщим за съществуването на Вашето заявление на настоящия Ви работодател.


Как защитаваме Вашата информация
Предприемаме подходящи практики за събиране, съхранение и обработка на данни, както и мерки за сигурност за защита на Вашите лични данни срещу неразрешен достъп, промяна, разкриване или унищожаване. Въведохме организационни и технически мерки за защита на Вашите данни. Също така, поискахме от доставчиците на технически услуги (които ни предоставят хостинг, поддържат или управляват данните), с които работим, да защитават Вашите данни.
 
Прилагат се следните мерки за сигурност:
 • Управление на самоличността и достъпа;
 • Системи за установяване на неоторизиран достъп;
 • Защитни стени;
 • Антивирусен софтуер;
 • Регистрационни файлове и наблюдение на достъпа;
 • Архивни файлове;
 • Криптиране на кредитни карти и пароли;
 • Задължения за поверителност;
 • Политики за сигурност;
 • Процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на данните.
 
Когато подавате личните си данни, като например информация за кредитни карти, информация за деца или медицинска информация, тази информация е криптирана и защитена чрез технологии за криптиране на Secure Sockets Layer Protocol (SSL) или на Transport Layer Security (TLS) и съхранявана чрез използването на стандартни процедури за сигурност и практики, съответни на естеството на информацията. Въпреки това, нито едно предаване в Интернет и никакъв електронен метод за съхранение на данни не са 100% сигурни. Поради това не можем да гарантираме абсолютната сигурност на личната информация, която предоставяте на TLGE по време на предаването или съхранението ѝ.

Ако смятате, че сигурността на Вашите данни е била компрометирана, моля, уведомете TLGE незабавно и ако това включва Вашата кредитна карта, веднага уведомете Вашия доставчик на кредитни карти в съответствие с неговата политика.

Споделяне на Вашата лична информация
Споделяме Вашите лични данни в рамките на нашата мрежа The Little Gym® Europe (включително с нашите независими местни франчайзингови обекти) и с няколко доверени трети страни:
 • Трети страни, които предоставят продукти и услуги от наше име и в съответствие с нашите указания (като система за управление на бази данни, маркетингови агенции, които ни помагат да подготвим или изпратим рекламни кампании ...);
 • Инструменти за уеб анализ (чрез използване на „бисквитки“);
 • Когато сме задължени да направим това чрез закон, регламент или правен процес (например съдебна заповед);
 • В отговор на искания от правителствени агенции, правоприлагащи органи;
 • Ние не споделяме и продаваме Вашите данни за контакт с дружества трети страни. Дружествата трети страни могат да предложат своите продукти или услуги чрез нашите бюлетини, когато са одобрени от TLGE и тези продукти и услуги са свързани с нашите собствени продукти и услуги;
 • Когато сме убедени, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност.
 
Ние си запазваме правото да прехвърляме всички данни, които имаме за Вас, в случай че продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или активи. Ако възникне такава продажба или прехвърляне, ние ще положим разумни усилия, за да гарантираме, че получателят използва предоставените от Вас данни по начин, който съответства на настоящата Политика за поверителност. След такава продажба или прехвърляне можете да се свържете с получателя за всякакви запитвания относно обработката на тази информация.

Можем да споделяме анонимна обобщена демографска информация относно посетители и потребители с нашите бизнес партньори, доверени свързани лица и рекламодатели. Можем да организираме общи маркетингови кампании с тези партньори, без обаче да прехвърляме личните Ви данни към тях.

Потребителите обаче могат да посетят Сайта ни анонимно. Ние ще събираме лични данни от потребителите само ако доброволно ни подадат такава информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят тези данни, с изключение на това, че може да им попречи да се занимават с определени дейности, свързани със Сайта.

 
Използване на „бисквитки“
Нашият сайт може да използва „бисквитки“, за да събира данни, да подобрява и персонализира опита на потребителя. „Бисквитките“ са малки файлове, регистрирани на твърдия диск на Вашия компютър. Използваме необходимите „бисквитки“, за да осигурим техническата работа на нашия уеб сайт. Ние също така използваме функционални „бисквитки“, за да спазваме Вашите предпочитания (като избрания от Вас език). 
 
Потребителите могат да изберат да настроят своя уеб браузър (Internet Explorer, Firefox, Safari и т.н.), за да откажат „бисквитките“ или да предупредят, когато се изпращат „бисквитки“. Ако го правят, имайте предвид, че някои части на Сайта може да не функционират правилно. За повече информация относно нашите „бисквитки“, натисни тук.
 
Можем да събираме информация за потребителите, когато те взаимодействат със Сайта ни. Това може да включва името на браузъра, вида на компютъра и техническата информация относно начина на свързване към нашия Сайт от потребителите, като използвана операционна система и доставчик на използваните интернет услуги и друга подобна информация. Тези данни се използват за оптимизиране на нашите Сайтове, те могат да бъдат използвани и за обобщаващо отчитане върху посещенията на нашите Сайтове. 
 
Уеб сайтове на трети страни
Посетителите могат да намерят рекламно или друго съдържание на нашия Сайт, което да е свързано със сайтовете и продуктите и услугите на партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори, лицензодатели и други трети страни. Ние не контролираме съдържанието или връзките, които се появяват на тези сайтове, и не носим отговорност нито за тяхното съдържание, нито за техните практики за защита на данните. Тези сайтове и продукти и услуги може да имат свои собствени политики за поверителност и политики за обслужване на клиенти,поради това Ви каним да се запознаете с тях директно.

Зашита на данните на деца
За нас е особено важна защитата на личните данни на малки деца. Поради тази причина сайтът ни не е структуриран да привлича лица на възраст под тринадесет (13) години. Деца под тринадесет (13) години трябва да поискат от родител или настойник да ни предоставят лични данни онлайн.

Вашите права
Правото на достъп до и коригиране на Вашите данни
Имате право на достъп до данните си, за да получите копие от тях и да ги коригирате. Можете да упражнявате тези права онлайн, ако сте създали потребителски акаунт The Little Gym® Europe, като кликнете върху бутона за вход, намиращ се на началната страница на всеки местен Сайт или като изпратите искане, удостоверявайки самоличността си, до Вашия местен обект на Little Gym® или на TLGE на privacy@thelittlegym.eu. Ако изпратите копие от Вашата лична карта (“ЛК”) или международен паспорт, за да докажете самоличността си, препоръчваме Ви да скриете номера на Вашата карта и снимка. В допълнение към това, моля, посочете в копието, че може да бъде използвано само от The Little Gym® Europe или Вашия местен обект на The Little Gym®.
 
Право на възражение срещу използването на Вашите данни за целите на директния маркетинг
По всяко време можете да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за получаване електронна промоционална комуникация. Можете да направите това, като кликнете върху връзката „отписване“ в долната част на всеки бюлетин, който ще получите (т.е. бюлетина на Вашия местен обект на The Little Gym®). Можете също да помолите Вашия местен обект на The Little Gym® да регистрира отписването Ви.
 
Право на възражение срещу други дейности по обработка на данни, за ограничаване на обработката и за изтриване на данни

Имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата специфична ситуация, спрямо обработката на Вашите данни, които извършваме въз основа на законния ни интерес. Моля, свържете се с нас, като обясните причините, поради които възразявате срещу подобна обработка.

Имате право да получите (доказателство за) изтриване на Вашите данни (i), когато такива данни вече не са необходими за целта, за която са събрани, (ii) когато оттеглите Вашето съгласие или законосъобразно се противопоставите на неговата обработка , (iii) когато данните Ви са били незаконно обработени, когато данните Ви трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение. Ще изтрием Вашите данни, ако нямаме правно задължение да ги пазим. 

Имате право да получавате ограничения за обработката на данните си при конкретни обстоятелства. Основно, когато оспорвате точността на данните или обработката им, това ограничение ще се прилага за период, който ни позволява да проверим точността или законосъобразността на обработката.

 
Право на преносимост на данните
Когато сте предоставили съгласието си да обработваме данните Ви или когато това е необходимо за изпълнението на договор, сключен с Вас, имате право да получавате тези данни в структуриран, често използван и машинно четим формат. Това право има много ограничено приложение в контекста на продуктите и услугите на The Little Gym® Europe. За да упражните това право, моля, свържете се с нас на privacy@thelittlegym.eu като удостоверите Вашата самоличност. Ако изпратите копие от Вашата лична карта или международен паспорт, за да докажете самоличността си, препоръчваме Ви да скриете номера на картата и снимката. В допълнение към това, моля, посочете в копието, че може да бъде използвано само от The Little Gym® Europe или Вашия местен обект на The Little Gym®. 
 
Право на подаване на жалба
Имате право да подадете жалба до националния надзорен орган.
 
Промени в настоящата Политика за поверителност
The Little Gym® Europe има правото на преценка да актуализира тази Политика за поверителност по всяко време. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Препоръчваме Ви често да проверявате тази страница за промени, за да бъдете информирани за това как защитаваме личната информация, която обработваме. Вие потвърждавате и приемате, че е Ваша отговорност периодично да преглеждате тази политика за поверителност и да сте наясно с промените.

Връзка с нас
Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, практиките на този Сайт или взаимодействията Ви с този Сайт, моля, свържете се с нас на адрес:
The Little Gym® Europe 
℅ The Lifeskills Company S.A.
Boulevard de la Woluwe, 62
B-1200 Brussels
Belgium
 
Този документ е актуализиран последно на 23 май 2018 г.